Linia rozbioru głów wieprzowych - KMTMeat

Masz pytania?

Tel/Fax: +48 56 678 15 49

Tel/Fax: +48 56 646 16 02

Napisz do nas:

E-mail: piotr@kmtmeat.pl

E-mail: handlowy@kmtmeat.pl

Adres:

ul. Wapienna 20

87-100 Toruń

Rozbiór głów wieprzowych

Linia rozbioru głów wieprzowych

Produkowana nami linia obróbki głów wieprzowych „na ciepło”- pozwala wydzielić klasy surowca wykorzystywanego w produkcji wyrobów mięsnych. 

Oszczędności, które przynosi praca na linii- odczuwają przede wszystkim średnie i większe zakłady, dla których obróbka głów staje się szybsza i tańsza, przez co zaczyna stanowić źródło dodatkowego dochodu, jak również ogranicza zużycie energii na wychładzaniu i gotowaniu podrobów.

Podstawowe zalety linii obróbki głów:

  • Linia znacznie podwyższa wydajność 
  • Dokładna i wygodna obróbka głów ze względu na równomierne i bardzo dostępne rozmieszczenie ich na linii
  • Każdy pracownik odpowiada tylko za konkretne operacje, co pozwala na szybką i sprawną pracę przy obróbce głów
  • Linia pozwala na ścisłe przestrzeganie standardów higienicznych na zakładzie
  • Linia przynosi zysk w postaci ściśle wydzielonych elementów
  • Linia daje oszczędności na wychładzaniu głów, jak i przy późniejszym gotowaniu surowca do wyrobów.

Rysunek linii głów

Przyjęcie głów

stół przyjęcia

Głowy wieprzowe z linii rozbioru trafiają do dalszej obróbki na linię rozbioru głów. Głowy mogą być dostarczane w różny sposób ( na przenośnikach taśmowych, tacowych, wózkami). Trafiają na stół przyjęcia znajdujący się na początku linii rozbioru głów, gdzie pracownik nasadza je na trzpienie przenośnika podrabiania.

Podrabianie głów

przenośnik podrabiania i nacinania głów, rzeźnicki nóż trybownik, stół zrzutowy

Wzdłuż przenośnika podrabiania znajdują się stanowiska robocze na których pracownicy nacinają nożami przemieszczające się głowy, na końcu przenośnika głowy są automatycznie wyczepiane i trafiają na stół zrzutowy.

Zrywanie maski

urządzenie do zrywania maski, przenośnik taśmowy

Głowy wieprzowe pracownik umieszcza w urządzeniu do zrywania maski Urządzenie to oddziela czaszkę i żuchwę od maski.

Obróbka głów świń

przenośnik zbioru czaszek i kości, stół sortowania i pakowania, trybowanie głów wieprzowych

Czaszki transportowane są przenośnikiem zbioru czaszek na przenośnik rozbiorowy wzdłuż którego ustawione są stanowiska rozbiorowe gdzie następuje dalsze trybowanie. Maski i uszy natomiast przenośnikiem zbioru masek trafiają na stół do pakowania. Nad przenośnikiem rozbiorowym znajduje się przenośnik wytrybowanego mięsa którym mięso trafia na stół sortowania, pod przenośnikiem rozbiorowym znajduje się przenośnik kości którym wytrybowane czaszki trafiają do pojemnika.