Linia rozbiorowa, wyposażenie rozbiotu - bydła, trzody :: KMTMeat

Masz pytania?

Tel/Fax: +48 56 678 15 49

Tel/Fax: +48 56 646 16 02

Napisz do nas:

E-mail: piotr@kmtmeat.pl

E-mail: handlowy@kmtmeat.pl

Adres:

ul. Wapienna 20

87-100 Toruń

Rozbiór mięsa

Linia rozbiorowa trzody bydła

Wydajność oferowanych przez nas linii do rozbioru i odżyłowania mięsa wynosi: do 120 ton na zmianę.

Nasze linie dostosowujemy do rozbioru mięsa świeżego i po defrostacji - tak mięsa na kości jak i odkostnionego. Linie rozbiorowe wyposażamy zgodnie z zamówieniem naszego odbiorcy.

Proponujemy rozwiązania mające na uwadze doświadczenie odbiorcy i respektujące jego styl pracy, co pozwala na pełne dostosowanie do jego potrzeb i specyfiki zakładu.

Nasze rozwiązania są ukierunkowane na:

Rozbiór dynamiczny - z wykorzystaniem przenośników poziomych i ukośnych z wymuszonym rytmem pracy,

Rozbiór potokowy - pod kątem rozdzielenia półtusz lub ćwierci na elementy zasadnicze,

Rozbiór statyczny ( z jednym poziomem roboczym) - przeprowadzany na przenośniku taśmowym z wykorzystaniem stołów bocznych równoległych - zalecany dla zakładów o małej wydajności,

Rozbiór szczegółowy - dla zakładów przetwórczych o dużych wydajnościach - z rozszerzeniem o możliwość przygotowania mięsa pod konfekcjonowanie w opakowania jednorazowe i w atmosferze gazów obojętnych,

Produkcja mięsa mielonego.

Przyjęcie półtusz na linię rozbioru

grawitacyjny opuszczacz na stół przyjęcia, przenośnik różnicowy, stanowisko odkostniania, nacinanie układu kostnego

Półtusze z chłodni dostarczane są kolejkami do hali rozbioru gdzie następuje podział mięsa na składniki handlowe. Półtusza trafia najpierw na stanowisko nacinania układu kostnego co ułatwia jej sprawny sprawy rozbiór na linii. Po nacięciu, półtusza przy pomocy opuszczacza jest układana na stole przyjęcia skąd trafia na przenośnik rozbiorowy wzdłuż którego następuje rozbiór właściwy.

Rozbiór trzody, bydła

stanowisko rozbioru, piła taśmowa do mięsa, nóż rzeźnicki i trybownik, rozbiór statyczny i dynamiczny

Mięso na przenośniku rozbiorowym przesuwa się wzdłuż stołów roboczych które mogą być ustawione równolegle lub prostopadle do linii. Na każdym stanowisku roboczym oddzielany jest jeden określony fragment półtuszy, który trafia do pojemników znajdujących się na stanowiskach roboczych. W zależności od rodzaju operacji obsługa używa noży lub pił.

Transport

przenośnik modułowy i rolkowy, cymber, wózek do haków i farszu, linia transportu skrzynek

Głównym elementem linii rozbioru jest przenośnik rozbiorowy. Na nim półtusze przesuwają się wzdłuż stanowisk roboczych na których następuje separacja na części. Nad przenośnikiem rozbiorowym znajduje się zwykle przenośnik czystych pojemników, którym pojemniki przeznaczone na mięso transportowane są z magazynu czystych pojemników do stanowisk rozbiorowych. Pod przenośnikiem rozbiorowym znajduje się przenośnik rolkowy na który trafiają pojemniki wypełnione mięsem ze stanowisk rozbiorowych. Przenośnikiem tym mięso odprowadzane jest z linii rozbioru. Przenośnik może kończyć się tuż za linią rozbioru gdzie pojemniki z mięsem pakowane są na wózki transportowe albo może być doprowadzony do do linii pakowania lub do magazynu.